Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4924
Title: Literatuurstudie en Kwalitatief Onderzoek naar Seksualiteit bij Mannelijke Partners van Vrouwen met Borstkanker. Is er een verband tussen het type chirurgie en de beleving van seksualiteit?
Other Titles: Literature Review and Qualitative Research on Sexuality in Male Partners of Women with Breast Cancer. Is there an association between the type of surgery and the experiencing of sexuality?
Authors: Kruisselbrink, Judith
Keywords: couple
couple
husband
partner
sex
spouse
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Borstkanker wordt wel een ziekte van het koppel genoemd omdat de gevolgen vaak zware druk uitoefenen op de relatie. Dit kan leiden tot spanningen of verwijdering in de relatie, waaronder ook het seksueel uit elkaar groeien. Een groot deel van de vrouwen met borstkanker ervaart seksuele disfuncties en seksuele dissatisfactie. Over de ervaringen van mannelijk partners is echter weinig bekend. Seksualiteit is een belangrijk aspect van kwaliteit van leven, dat bijdraagt aan psychisch en fysiek welzijn en gezondheid. Dit is reden om de seksualiteit van partners van vrouwen met borstkanker te onderzoeken zodat hulp ontwikkeld kan worden, mocht dat nodig blijken. Deze scriptie bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft literatuuronderzoek en had tot doel te inventariseren wat er op wetenschappelijk niveau bekend is over seksualiteit bij partners van vrouwen met borstkanker. Naast de beschrijving van de uitkomsten ten aanzien van seksualiteit, werd specifiek gekeken wat er bekend is over eventuele verschillen ten aanzien van seksualiteit bij partners en het type operatie dat hun vrouw onderging: borstbesparend of een borstamputatie. Het tweede deel van dit onderzoek omvat kwalitatief onderzoek onder partners. Het doel was om seksualiteit na borstkanker in interviews met partners verder te onderzoeken, waarbij met name gekeken werd of er bevestiging gevonden werd voor de hypothese dat partners van vrouwen die een amputatie ondergingen vaker een negatieve impact op seksualiteit ervoeren dan partners van vrouwen die een borstbesparende operatie ondergingen. Uit beide delen van die scriptie-onderzoek kwam naar voren dat de borstkanker van de vrouw bij een deel van de partners van invloed is op de beleving van seksualiteit. Net als vrouwen, rapporteerden mannen afgenomen seksuele satisfactie na borstkanker. De frequentie van het seksueel contact en de kwaliteit van de seksuele relatie namen af en sommige partners hadden moeite met het veranderde lichaam van hun vrouw. Of verschillen in de beleving van seksualiteit bij partners verband hielden met het type operatie dat de vrouw onderging, is niet met zekerheid te zeggen. Er werden wel aanwijzingen gevonden in beide scriptie-onderdelen. Maar de gevonden verschillen in het kwalitatieve deel van deze studie waren erg klein. Omdat andere factoren mogelijk ook van invloed waren op de beleving van seksualiteit, en daarvoor in geen van de onderzoeken gecorrigeerd werd, kon de gestelde hypothese niet aangenomen worden. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen welke factoren in welke mate van invloed zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4924
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Kruisselbrink_2012.pdf24.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.