Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4925
Title: Zelfdiscrepantie, hechting en affect. De rol van zelfdiscrepanties in de relatie tussen hechtingsdimensies en negatief affect.
Other Titles: Self-discrepancy, attachment and affect. The role of selfdiscrepancies in the relationship between attachment dimensions and negative affect.
Authors: Kuipers, Manon
Keywords: hechting
angst
vermijding
zelfdiscrepantie
agitatie
neerslachtigheid
affect
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Lange tijd is reeds bekend dat er een verband bestaat tussen onveilige hechting en negatief affect als angst en depressie. Er is echter weinig bekend over de manier waarop deze relatie tot stand komt en dus wordt er opgeroepen te kijken naar de rol van mediërende factoren. Er wordt doorgaans niet gekeken naar de specifieke rol van de afzonderlijke hechtingsdimensies: angst en vermijding. Beiden blijken in verband te staan met een eigen affectregulatie-strategie. De Zelfdiscrepantie-Theorie (ZDT; Higgins, 1987) koppelt deze strategieën aan verschillende vormen van zelfdiscrepantie, welke op hun beurt in verband worden gebracht met specifieke vormen van negatief affect. De vraag in dit onderzoek is of er een relatie bestaat tussen hechtingsdimensies en zelfdiscrepanties met bijbehorende affecten en of zelfdiscrepanties op die manier een mediator zijn in de relatie tussen hechting en negatief affect. Doel van deze studie is onderzoeken of er een relatie bestaat tussen hechtingsdimensies en zelfdiscrepantie-variabelen en of zelfdiscrepanties de relatie tussen deze dimensies en negatief affect mediëren. Onveilige hechting lijkt positief samen te hangen met de mate van zelfdiscrepantie. Er lijkt sprake te zijn van een mediërend effect van zelfdiscrepanties binnen de relatie tussen onveilige hechting en negatief affect. Geconcludeerd kan worden dat hierbij beter zou kunnen worden gesproken van een algemene mate van zelfdiscrepantie en algemene mate van negatief affect, dan van specifieke typen zelfdiscrepantie en affect. Er kan echter niets gezegd worden over de causaliteit van de relaties vanwege het cross-sectionele karakter van de huidige studie. Dit verslag besluit met bespreking van de tekortkomingen van deze studie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4925
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Kuipers_2012.pdf102.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.