Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4928
Title: Op Tijd Voorbereid. Effectiviteit van E-learning ter Preventie van Roken en Alcoholgebruik voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs
Other Titles: Effectiveness of E-learning for Prevention of Smoking and Alcohol Use for Special Needs Schools
Authors: Oosterik, Marjo
Keywords: roken
alcoholgebruik
alcohol misbruik
middelengebruik
verstandelijke beperking
jongeren
voortgezet speciaal onderwijs
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er zijn (in zoverre bekend) geen e-learning preventieprogramma’s ontwikkeld over het rookgedrag en alcoholgebruik voor jongeren met een verstandelijke beperking. De vraag is in hoeverre het e-learning preventieprogramma ‘Op tijd voorbereid’ (OTV) geschikt is als preventieprogramma voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), om te voorkomen dat jongeren gaan roken en alcohol gebruiken. Onderzoek naar de effectiviteit en bruikbaarheid van het preventieprogramma OTV voor leerlingen van het VSO. Tevens geeft het onderzoek informatie over de prevalentie en frequentie van roken en alcoholgebruik in het VSO. Uit het onderzoek blijkt dat de prevalentie van roken (25%) en alcoholgebruiken (59,4%) onder jongeren van het VSO lager ligt dan de prevalentiecijfers in nationaal en internationaal onderzoek onder jongeren. Het programma OTV vergrootte significant de kennis ten aanzien van roken en alcoholgebruik, en had een significant effect op de gedragsdeterminant intentie ten aanzien van roken. Leerlingen hadden na afloop van het programma een hogere intentie om niet te gaan roken, welke in hoge mate gerelateerd is aan het daadwerkelijk niet-roken in de toekomst. Dat betekent dat het programma OTV goed bruikbaar is om in te zetten als preventiemiddel om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Er waren geen significante effecten waarneembaar ten aanzien van de gedragsdeterminanten attitude, subjectieve norm, modeling, sociale druk, intentie alcohol. De leerlingen beoordeelden het programma OTV als goed, leuk en interessant. Volgens dit onderzoek is e-learning een geschikte methodiek om in te zetten als preventiemiddel bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Aanbeveling is om het programma af te stemmen op het leerpotentieel van de doelgroep, door het te vereenvoudigen en meer gebruik te maken van verbale ondersteuning. Aanbeveling voor toekomstig onderzoek is dat de effectiviteit van het e-learning programma OTV verder wordt onderzocht bij jongeren met een licht verstandelijke beperking, met als doel de meest effectieve modaliteit van het preventieprogramma voor de doelgroep te ontwikkelen. Onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking vraagt om gevalideerde instrumenten en methodologisch onderzoek, welke meer kennis en inzicht kunnen verschaffen in deze kwetsbare groep.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4928
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Oosterik_2012.pdf23.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.