Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4929
Title: De Relatie tussen Globale Zelfwaardering, Seksuele Assertiviteit en Seksuele Voldoening
Other Titles: The Relationship between Global Selfesteem, Sexual Assertiveness and Sexual Satisfaction
Authors: van der Ploeg-Woudstra, M.E.
Keywords: Globale Zelfwaardering
Seksuele Assertiviteit
Seksuele Voldoening
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze studie onderzocht de relatie tussen globale zelfwaardering, seksuele assertiviteit en seksuele voldoening. De hypothese voorspelde dat een hogere mate van globale zelfwaardering meer seksuele voldoening uitwerkt en dat daarbij seksuele assertiviteit een mediërende rol speelt. Ook werd getoetst of de invloed van zelfwaardering op seksuele assertiviteit bij mannen anders was dan bij vrouwen. De steekproef bestond uit 55 mannen en 48 vrouwen in de leeftijd van 14 tot 66 jaar, bezoekers van de internet site sexwoordenboek.nl en mensen gerecruteerd uit de sociale omgeving van de onderzoeker. De respondenten vulden een vragenlijst in die algemene zelfwaardering, seksuele assertiviteit en seksuele voldoening mat. De resultaten gaven verbanden aan tussen de drie variabelen, waarbij het verband tussen zelfwaardering en seksuele voldoening bijna geheel werd gemediëerd door seksuele assertiviteit. Geslacht bleek niet van invloed te zijn op het verband tussen globale zelfwaardering en seksuele assertiviteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4929
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Ploeg-Woudstra_van_der_2012.pdf9.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.