Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4930
Title: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie
Other Titles: I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression
Authors: Püchler – Lücke, Anne
Keywords: alexithymie
somatisatiestoornis
depressie
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van de huidige studie is verbanden tussen alexithymie, somatisatie en depressie te analyseren. Vervolgens werd onderzocht of depressie een modererende en/of mediërende invloed uitoefent op het verband tussen alexithymie en somatisatie. Patiënten van de ambulante psychosomatische kliniek AHG - Düsseldorf, Duitsland (N = 113) namen deel aan de survey die bestond uit drie vragenlijsten (TAS-26, SCL-90 subschaal ‘Somatisierung’ en de BDI-II). Er werden hiërarchische regressie analyses uitgevoerd om de sterkte van de verbanden te meten. Er werd eveneens een moderatie/mediatie analyse opgesteld van depressie op het verband tussen alexithymie en somatisatie. Uit de analyses blijkt dat er een significant effect is van alexithymie op somatisatie doch dit verband wordt bijna compleet gemedieerd door depressie. Voor de praktijk betekend dit dat het raadzaam is om bij een somatisatiestoornis te testen op alexithymie, omdat een verhoogde score op alexithymie leidt tot een verhoogd aantal somatische symptomen. Ook bij patiënten met een depressie wordt aangeraden om te testen op alexithymie omdat hierdoor een meer gedifferentieerd beeld van de patiënt verkregen wordt. Het valt aan te bevelen om in de toekomst deze verbanden in een longitudinale opzet verder te onderzoeken. Een verbeterd inzicht op dit vlak kan ervoor zorgen dat therapieën afgestemd kunnen worden op de specifieke groep van alexithymine personen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4930
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Püchler-Lücke_2012.pdf12.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.