Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4931
Title: De Invloed van Seksdrive op Drie Typen Jaloezie en het Effect van Sekse en Introversie versus Extraversie
Other Titles: The Influence of Sex Drive on Three Types of Jealousy and the Effect of Gender and Introversion against Extraversion
Authors: van der Sande, Annet
Keywords: sexdrive
jealousy,
personality
extraversion
introversion
gender
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Seksuele selectie leidt tot een vorm van drive of motivatie die zichtbaar wordt door gedrag. Binnen dit kader staat deze drive of motivatie bekend als seksdrive (Baumeister, Catanese & Vohs, 2001; Waterink, 2011; Waterink & Van Hooren, 2011). Het huidige cross-sectionele onderzoek richt zich op gedrag dat voortkomt uit evolutionaire processen die worden beïnvloed door seksdrive. Adaptieve mechanismen spelen een rol bij de voortplanting en seksuele selectie (Buss, 2003). In dit onderzoek werden jaloezie en de persoonlijkheidsdimensie introversie versus extraversie benaderd als adaptieve mechanismen. Doordat jaloezie en seksdrive zo sterk gerelateerd zijn aan de voorplanting werd in het huidige onderzoek verwacht dat hier een samenhang zal zijn. Verwacht werd dat hier ook een verschil waarneembaar zou zijn tussen mannen en vrouwen. Eysenck (1971) veronderstelde versterkt seksueel gedrag bij extraverten. In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre extravert gedrag wordt vertoond om de relatie te beschermen. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in biologisch evolutionaire mechanismen die invloed hebben op de menselijk voorplanting. Er werd nagegaan of seksdrive invloed heeft op reactieve, angstige en/of preventieve jaloezie en er werd nagegaan of de persoonlijkheidsdimensie introversie versus extraversie en sekse hierbij een rol spelen. De beoogde onderzoeksgroep waren volwassen heteroseksuele mannen en vrouwen met een vaste relatie in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar. Na selectie met deze criteria bleven 416 deelnemers over, waarvan 290 vrouwen en 126 mannen. De gemiddelde leeftijd was 43 jaar; de jongste deelnemer was 20 en de oudste 65 jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een eenmalig in te vullen online vragenlijst. Aan ruim 250 respondenten werd via email gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Een aantal van deze respondenten heeft op verzoek de email weer doorgestuurd naar hun vrienden, familie en bekenden, waardoor er een sneeuwbaleffect ontstond. Om de variabele seksdrive te meten is gebruik gemaakt van de seksdriveschaal (SD-schaal) (Waterink, 2011). De seksdriveschaal bevat twee subschalen, resp. externaliserende en internaliserende gedragingen. De variabelen reactieve, angstige en preventieve jaloezie werden gemeten met de Revised Anticipated Jealousy Scale (RAJS) (Buunk, 1997). De persoonlijkheidsvariabele introversie/extraversie werd gemeten met de introversie/extraversie items van de NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) (Hoekstra, Ormel & De Fruyt, 1996). Uit de resultaten kwam een negatief significant hoofdeffect met reactieve jaloezie naar voren en er bleek een positief significant hoofdeffect met preventieve jaloezie. Er was geen hoofdeffect met angstige jaloezie. Bij preventieve jaloezie bleek sekse een interacterende rol te spelen en was de samenhang sterker voor vrouwen. Bij preventieve jaloezie speelde introversie versus extraversie een interacterende rol en was de samenhang sterker bij extraverten. De gevonden effecten waren over het algemeen relatief klein. Het biologisch evolutionaire mechanisme seksdrive heeft invloed op jaloezie, maar jaloezie blijkt niet in alle gevallen te dienen als beschermend mechanisme voor de relatie. Preventieve jaloezie lijkt wel een beschermende functie te vervullen, bij vrouwen is dit binnen vaste relaties sterker. Tevens kan het toegenomen extraverte gedrag in samenhang met seksdrive en preventieve jaloezie mogelijk verklaard worden door feit dat hier meer beschermend gedrag vertoond moet worden, omdat de relatie als meer bedreigd wordt ervaren dan bij de andere twee jaloezievormen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4931
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Sande_van_der_2012.pdf32.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.