Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4932
Title: De Invloed van Ouders op de Extrinsieke Contingente Zelfwaardering van het Kind
Other Titles: Parental Influence on the Extrinsic Contingent Self-Esteem of the Child
Authors: Spannenberg-Knol, Lisette
Keywords: zelfwaardering
contingente zelfwaardering
hechtingsstijl
opvoedstijl
invloed moeder
invloed vader
impliciete invloed
double bind
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek richtte zich op de invloed van ouders (opvoedstijl en zelfwaardering van de ouder) op de extrinsieke contingente zelfwaardering van kinderen. Bij extrinsieke contingente zelfwaardering is de zelfwaardering gebaseerd op externe standaards, zoals succesvolle prestaties en sociale goedkeuring. De onderzoeksgroep bestond uit 172 basisschoolkinderen uit groep 7 en 8, 142 moeders en 118 vaders. Zowel de kinderen als de ouders hebben een vragenlijst ingevuld die stellingen bevatte over de globale zelfwaardering, de contingente zelfwaardering en de (waargenomen) opvoedstijl. Het opvoedconcept psychologische controle van beide ouders correleerde positief met de extrinsieke contingente zelfwaardering van het kind (zowel bij jongens als meisjes). Extrinsieke contingente zelfwaardering van de moeder en extrinsieke contingente zelfwaardering van het kind waren eveneens positief aan elkaar gerelateerd (zowel bij jongens als meisjes). Extrinsieke contingente zelfwaardering van de vader correleerde alleen positief met de extrinsieke contingente zelfwaardering van meisjes (niet van jongens). Tenslotte voorspelde de extrinsieke contingente zelfwaardering van moeder, maar niet van vader, de extrinsieke contingente zelfwaardering van jongens (niet van meisjes), bovenop de opvoedstijl. De bevindingen uit het huidige onderzoek pleiten voor oudertrainingen waarin ouders bewust gemaakt worden van het effect van psychologische controletechnieken op de zelfwaardering van hun kind. Daarnaast zijn therapeutische interventies nuttig die extrinsieke contingente zelfwaardering in ouders reduceren, omdat dit van invloed is op de extrinsieke contingente zelfwaardering van kinderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4932
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Spannenberg_2012.pdf43.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.