Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4933
Title: PrOP Tussen Je Oren. Effectiviteit van een Kortdurende Psychologische Behandeling bij Kinderen en Jongeren gebaseerd op het PrOP-model
Other Titles: Effectiveness of a Brief Psychological Treatment for Children en Adolescents, based on the PrOP-model
Authors: van der Stappen, Mariëtte
Keywords: kortdurende behandeling
psychologische problemen
kinderen
effectiviteit
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bij kinderen en jongeren met milde psychische problemen is het belangrijk vroegtijdig in te grijpen voordat de klachten verergeren. Door de wachtlijsten in de zorg is dat vaak niet mogelijk. Debruyne, Haeck, Rijnders, Heene en Deveugele (2010b) hebben een kortdurende, generalistische en protocollaire behandeling ontwikkeld bij Indigo Zeeland die als eerstelijnszorg wordt aangeboden. De behandeling is een acht-stappenplan, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, genaamd het PrOP-model. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van het stappenplan te meten in de klinische onderzoeksgroep en te vergelijken met een behandeling volgens care as usual en met een controlegroep uit de normale populatie. Er is beoordeeld of de klachten verminderden en de actieve coping vaardigheden zijn toegenomen in deze drie groepen. Diverse klachten in de klinische onderzoeksgroep waren na acht sessies afgenomen en diverse actieve coping vaardigheden waren toegenomen. Na drie sessies waren er geen veranderingen. In de klinische onderzoeksgroep namen de klachten meer af dan in de klinische controlegroep en de actieve coping vaardigheden actief probleemoplossen, cognitief herstructureren en steun zoeken namen meer toe dan in de klinische controlegroep. Ook zijn de verschillen in klachten en copingvaardigheden gemeten tussen de drie condities. Het totale klachtenniveau bleek meer te zijn verminderd in de klinische onderzoeksgroep dan in de klinische controlegroep: specifiek de gedragsproblemen bleken hier meer verminderd te zijn. In de niet-klinische controlegroep was het totale klachten niveau het minst verminderd. De emotionele problemen waren meer verminderd in de klinische onderzoeksgroep dan in de niet-klinische controlegroep; bij de andere subschalen waren er geen veranderingen. Het zoeken van steun verbeterde meer in de klinische onderzoeksgroep dan in de klinische controlegroep en het minst in de niet-klinische controlegroep. Actief probleemoplossen verbeterde meer in de klinische onderzoeksgroep dan in de niet-klinische controlegroep. Het stappenplan lijkt een effectieve methode om klachten te verminderen en coping toe te laten nemen bij kinderen met milde psychische problemen; de behandeling lijkt effectiever dan care as usual en geen behandeling. Wel is voorzichtigheid geboden bij deze conclusie, want het onderzoek kent een aantal methodologische tekortkomingen zoals kleine steekproefgrootten in de klinische onderzoeks- en controlegroep, een verschil in aantallen in de drie condities, de quasi-experimentele onderzoeksopzet en lage betrouwbaarheid op de schaal gedragsproblemen. Een grootschaliger vervolgonderzoek wordt dan ook aanbevolen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4933
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Stappen_van_der_2012.pdf39.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.