Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4934
Title: Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar
Other Titles: Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6 to 10 years
Authors: Vangrieken, Caroline
Keywords: huilen
psychosociale problemen
sekseverschillen
SDQ
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit de literatuurstudie blijkt dat verschillende onderzoeken tot nu de periode tussen 9 jaar en de adolescentie aanduiden als de periode waarin het sekseverschil in huilfrequentie ontstaat. De schoolgaande populatie is echter te weinig onderzocht, waardoor niet uitgesloten kan worden dat het sekseverschil eerder te detecteren is. In dit onderzoek worden drie verbanden nader bekeken. Als eerste wordt het verschil in huilfrequentie tussen meisjes en jongens onderzocht. Het tweede verband is de samenhang tussen psychosociale problemen en huilfrequentie. Tenslotte wordt nagegaan of de samenhang tussen psychosociale problemen en huilfrequentie sterker is voor meisjes dan voor jongens. Het doel van deze studie is het onderzoeken van een sekseverschil in huilfrequentie bij kinderen tussen 6 en 10 jaar op school, evenals een eventuele samenhang van psychosociale problemen en huilen. Nadat 41 leerkrachten verspreid over 10 scholen persoonlijk werden aangesproken, vulden uiteindelijk 37 leerkrachten van 9 scholen de vragenlijsten in. Het gaat om 687 leerlingen tussen 6 en 10 jaar, bestaande uit 371 jongens en 316 meisjes. De resultaten laten zien dat meisjes geen hogere huilfrequentie hebben dan jongens. Er wordt een negatief verband gevonden tussen leeftijd en huilfrequentie. Daarnaast wordt een positief verband gevonden tussen huilfrequentie en psychosociale problemen. Deze positieve samenhang is echter niet sterker voor meisjes dan voor jongens. Conclusie Geconcludeerd kan worden dat er geen sekseverschil bestaat in huilfrequentie. Naarmate meisjes en jongens ouder worden, wordt er minder gehuild op school. Zowel voor meisjes als voor jongens geldt dat hoe hoger de score op psychosociale problemen, hoe hoger de score op huilfrequentie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4934
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Vangrieken_2012.pdf26.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.