Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4935
Title: De Invloed van Seksdrive op Partnervoorkeuren bij Homoseksuele en Heteroseksuele Mannen
Other Titles: The Influence of Sex Drive on Partner Preferences by Homosexual and Heterosexual Men
Authors: Verheggen, Monique
Keywords: seksdrive
partnervoorkeuren
homoseksueel
heteroseksueel
evolutie
evolutietheorie
voortplanting
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Seksdrive, de onbewuste behoefte om zich voort te planten, is voor homoseksuele en heteroseksuele mannen gelijk. Bij deze onbewuste behoefte gaat men op zoek naar kenmerken bij een partner die de kans op nakomelingen vergroot. Dit brengt de vraag met zich mee of de seksdrive van homo- en heteroseksuele mannen van invloed is op deze partnerkenmerken. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke kennis wat betreft de relatie tussen seksdrive en de verschillende partnerkenmerken bij homo- en heteroseksuele mannen. De resultaten lieten zien dat er een significant interactie-effect was tussen seksdrive en aard op ‘fysieke aantrekkelijkheid’. Tevens was er sprake van een significant hoofdeffect van seksdrive op de partnerkenmerken ‘fysieke aantrekkelijkheid’ en ‘lichamelijke gezondheid’. Bij ‘fysieke aantrekkelijkheid’ verschilden de groep met een lage seksdrive significant van de groep met een gemiddelde seksdrive, die op zijn beurt weer verschilde van de groep met een hoge seksdrive, en in de verwachte richting. Voor het partnerkenmerk ‘lichamelijke gezondheid’ werd een significant effect aangetoond tussen de groep met de lage en de groep met de hoge seksdrive. Als laatste bleek er een significant hoofdeffect van aard op het partnerkenmerk ‘aardig en begripvol’. In tegenstelling tot de verwachtingen van het onderzoek bleek het kenmerk echter belangrijker voor homoseksuele mannen dan voor heteroseksuele mannen. Samenvattend kan worden gezegd dat de mate van seksdrive deels van invloed is op de partnerkenmerken ‘lichamelijke gezondheid’ en ‘fysieke aantrekkelijkheid’. Tegengesteld aan de verwachtingen van het onderzoek bleek ‘aardig en begripvol’ belangrijker voor homoseksuele mannen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4935
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Verheggen_2012.pdf18.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.