Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4936
Title: Verschillen tussen Deelnemers aan de Internetinterventie en Deelnemers aan de Schriftelijke Interventie van het Actief Plus Project: Beweeggedrag en Psychosociale en Demografische Determinanten
Other Titles: Differences between Participants of the Internet Intervention and Participants of the Mail Intervention of the Actief Plus Project: Physical Activity and Demographic and Psychosocial Determinants
Authors: de Vries, Froukje Sofieke
Keywords: Interventie
Beweeggedrag
Demografische determinanten
, Psychosociale determinanten
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het Actief Plus Project is een advies op maat interventie gericht op het bevorderen en behouden van gezond beweeggedrag bij volwassenen vanaf 50 jaar. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van mogelijke verschillen tussen deelnemers aan de schriftelijke interventie en deelnemers aan de internetinterventie van het Actief Plus Project. Inzicht in deze kenmerken zou kunnen bijdragen aan verhoging van het responspercentage. Er hebben 1726 respondenten deelgenomen aan het onderzoek (51.1% vrouw, 48.3% man). De leeftijd van de deelnemers varieerde tussen de 50 en 94 jaar. Twee verschillende condities (internet versus schriftelijk) zijn vergeleken op basis van beweeggedrag, demografische determinanten en psychosociale determinanten voortkomend uit het I Change Model en de Theory of Planned Behavior. Variabelen werden gemeten met behulp van een vragenlijst die is ontwikkeld voor het Actief Plus Follow – up Project (2010). Resultaten laten zien dat beweeggedrag, demografische determinanten en psychosociale determinanten een differentiërende rol spelen tussen de condities. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze verschillen verklaard kunnen worden. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4936
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Vries_de_2012.pdf22.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.