Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4945
Title: Observatie van voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het Voortgezet Onderwijs: een pilot onderzoek
Authors: Mooij, Ton
Fettelaar, Daan
Keywords: Voorlichtingslessen
Seksuele diversiteit
Observatie
Pilot
Voortgezet onderwijs
Issue Date: 16-May-2013
Abstract: De seksuele gerichtheid van een persoon is veelal heteroseksueel (gericht op het andere ge-slacht). Varianten hierop zijn het lesbisch (L), homoseksueel (H), en biseksueel (B) zijn; ook kan men transgender (T) zijn. Personen gekenmerkt door LHBT worden regelmatig gediscri-mineerd of ook intolerant behandeld. Ter mogelijke ondervanging hiervan bij leerlingen geven voorlichtingsgroepen lessen over LHBT. Om meer te weten over deze lessen en zo mogelijk de kwaliteit daarvan (beter) te ondersteunen, hebben COC Nederland en EduDivers een beperkt pilotonderzoek laten uitvoeren. Door middel van observatie van LHBT-voorlichtingslessen in verschillende typen Voortgezet Onderwijs diende een eerste beeld van deze lessen te worden verkregen. De semigestructureerde observatie werd uitgevoerd in 10 scholen, verspreid in Nederland, in oktober - december 2011. Geobserveerd werden 24 lessen gegeven door negen verschillende voorlichtingsgroepen. De observatiebeschrijvingen zijn kwalitatief geanalyseerd. De resultaten geven zicht op kenmerken van de lessen, het voorlichtersgedrag en de lesinhouden, materialen, werkvormen en opvallende lesaspecten in relatie tot leerlinggedrag. Van belang voor de voorlichtingspraktijk zijn met name het coming out-verhaal; het open omgaan met (verschillen tussen) leerlingen; en inzet van werk- en spelvormen om de betrokkenheid van leerlingen positief te stimuleren. De resultaten zijn besproken in een landelijke feedbackbijeenkomst met voorlichtingsgroepen. In de discussie wordt de mogelijke kern van LHBT-voorlichtingslessen geformuleerd; aandacht gegeven aan de inpassing ervan in school- en curriculumbeleid; en komen suggesties voor praktische verbeterpunten bij de lessen aan de orde.
Description: Mooij, T., & Fettelaar, D. (2013). Observatie van voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het Voortgezet Onderwijs: Een pilot onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52(6), 282-298.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4945
Appears in Collections:1. LC: Publications and PreprintsThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons