Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4946
Title: Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Tussenbalans van interventie in Leonardoscholen
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Cognitief hoogbegaafd
Leonardoschool
Interventieonderzoek
instructie
Schoolontwikkeling
Issue Date: 16-May-2013
Abstract: Onderzoek naar onderwijs voor cognitief hoogbegaafde leerlingen laat zien dat curricula en leerprocessen aan vergaande eisen moeten voldoen. In een theoretisch interventiemodel wordt uitgewerkt welke schoolontwikkeling de realisatie van optimaliserend onderwijs voor cognitief hoogbegaafde leerlingen kan ondersteunen. De onderzoeksopzet betreft een experimenteel pretest–interventie–posttest design in Leonardoscholen voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. In 2009 zijn tien Leonardoscholen random getrokken uit een populatie van 38 scholen. Vijf Leonardoscholen zijn random toegewezen aan de experimentele conditie; de overige vijf aan de controleconditie. Dit artikel geeft informatie over het theoretische interventiemodel met kenmerken op school- en leerlingniveau; de longitudinale onderzoeksopzet; de kenmerken van de interventie; en de tussenresultaten wat betreft de implementatie van de interventie in de schoolpraktijk. Deze resultaten verhelderen dat realisatie van de interventie vooral wordt bedreigd door schoolfactoren die niet overeenkomen met het leerlingbelang. Een aanpassing van het onderzoek wordt voorgesteld. Ook wordt de relevantie van het onderzoek voor het reguliere onderwijs toegelicht.
Description: Mooij, T. (2013). Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Tussenbalans van interventie in Leonardoscholen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52(9), 426-441.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4946
Appears in Collections:1. LC: Publications and PreprintsThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons