Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4947
Title: Herkenning, aanpak en preventie van pesten in en rond scholen
Authors: Mooij, Ton
Keywords: pesten
aanpak
preventie
leerlingen
Issue Date: 16-May-2013
Abstract: Ingegaan wordt op kenmerken van prosociaal en antisociaal gedrag, met pesten als variant van antisociaal gedrag. Informatie wordt gegeven over omvang van pesten tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs in 1993 en 2000. Aandacht wordt gegeven aan invloeden op sociaal gedrag, herkenning van pesten en het omstandersdilemma. Tenslotte worden mogelijkheden tot aanpak en preventie van pesten uitgewerkt.
Description: Mooij, T. (2013, 23 april). Herkenning, aanpak en preventie van pesten in en rond scholen. Voordracht en discussie tijdens een studieavond van leerlingen, school en ouders over pesten in de Regionale Scholengemeenschap Brokele (RSG Brokele), Breukelen, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4947
Appears in Collections:2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20130423 Presentatie en discussie RSG Broklede Pesten Ton Mooijo.pdf142.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons