Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4956
Title: Verlengde Instructie in een Interactief E-boek: Effecten op de Leeropbrengsten bij Begrijpend Lezen
Authors: Looije, Linda
Keywords: begrijpend lezen
expliciete instructie
leesstrategie
verlengde instructie
e-boek
haptische technologie
adaptive hypermedia
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 12-Mar-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Effectief onderwijs in begrijpend lezen op de basisschool heeft twee belangrijke kenmerken: expliciete instructie in leesstrategieën en extra tijd voor zwakke lezers (verlengde instructie). E-boeken op een tablet kunnen uitgerust worden met interactieve elementen die de verlengde instructie in leesstrategieën van de leerkracht kunnen aanvullen of gedeeltelijk vervangen. Doel van dit onderzoek is na te gaan of de leeropbrengsten bij begrijpend lezen vergroot worden door de leerstof in een e-boek, met daarin verlengde instructie, aan te bieden. Het is hierbij interessant om te zien of de interface van het e-boek samenhangt met de leeropbrengsten. Wellicht zorgt een interface met meer keuze voor de leerling, waarbij de leerling het scherm vaker aanraakt (high touch), voor een actievere leerhouding en een realistischere leeservaring. Dit zou de leeropbrengsten kunnen verhogen. De onderzoeksgroep bestond uit 54 leerlingen in twee groepen 5 op een basisschool, 24 jongens en 30 meisjes. Deze leerlingen variëren in leeftijd van 8 tot 9 jaar. Deze leerlingen vormen twee klassen, die voor dit onderzoek als groepen in stand zijn gehouden. De eerste klas, bestaande uit 27 leerlingen, werd in twee experimentele groepen gesplitst. De eerste groep, bestaande uit 14 leerlingen, kreeg de beschikking over tablets met de high-touchversie (HT) van het e-boek. De tweede groep, bestaande uit 13 leerlingen, werkte met de low-touchversie (LT). De tweede klas, ook bestaande uit 27 leerlingen, vormde de controlegroep (CG). Vijf bestaande lessen uit een methode voor begrijpend lezen werden voor de interventie omgezet naar een e-boekversie. Met behulp van de software van iBooks Author werd een e-boek ontworpen, waarbij de bestaande structuur zoveel mogelijk in stand werd gehouden. Daarnaast werd voor elke les, met behulp van Powerpoint, een digitale presentatie ontwikkeld. De klassikale instructie zoals die in de methodehandleiding wordt beschreven, stond hiervoor model. In beide groepen 5 gaven de leerkrachten hun klassikale instructie aan de hand van deze presentatie. De verwerking vond in de experimentele groepen plaats aan de hand van de e-boeken op de tablets. In de controlegroep werd op de gebruikelijke manier met de papieren versie gewerkt. Om het effect van de interventie te meten is gebruik gemaakt van de toetsen van blok 1 en 2 voor groep 5 van de gebruikte methode voor begrijpend lezen: Tekstverwerken (Ahlers, Kooijman, Van den Berg, Hermsen, Middel & Verhey, 2008). Aangenomen werd in de eerste plaats dat de twee experimentele groepen, HT en LT, elk afzonderlijk een grotere leeropbrengst bij begrijpend lezen zouden hebben dan de controlegroep. Opvallend is hier dat de controlegroep juist hoger scoorde dan de twee experimentele groepen. De eerste hypothese is dus verworpen: er werden zelfs resultaten gevonden die op het tegendeel wijzen. 4 Daarnaast werd aangenomen dat de high-touchgroep een grotere leeropbrengst zou behalen bij begrijpend lezen dan de low-touchgroep. Ook dit effect is niet gevonden. In dit onderzoek is dus niet aangetoond dat een e-boek met verlengde instructie in leesstrategieën de leeropbrengsten bij begrijpend lezen kan vergroten.
Description: Looije, L. (2013). Verlengde Instructie in een Interactief E-boek: Effecten op de Leeropbrengsten bij Begrijpend Lezen. Maart, 12, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4956
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWLLooije-12032013.pdf15.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.