Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4957
Title: De Effecten van Testing en Feedback op het Onthouden van Rekenprocedures door Basisschoolleerlingen
Authors: Van Engelen - Van den Oord, Marion
Keywords: testingeffect
rekenen
basisschool
feedback
isomorfe opgaven
onderwijswetenschappen
Issue Date: 17-May-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Eerder onderzoek toont aan dat het testen van kennis ervoor zorgt dat deze kennis beter onthouden wordt. Dit fenomeen wordt het testingeffect genoemd (Agarwal, Bain, & Chamberlain, 2012; Karpicke & Roediger, 2007; Roediger & Karpicke, 2006a). Het testingeffect is robuust aangetoond door onderzoek in laboratoria of nagebootste educatieve settings waarbij de participanten studenten zijn van middelbare scholen, hogescholen of universiteiten en het materiaal bestaat uit woordlijsten of teksten. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het testingeffect in ecologisch valide educatieve settings, maar slechts zelden op basisscholen en slechts zelden wordt er gebruik gemaakt van rekenkundig of wiskundig materiaal. In deze thesis wordt onderzocht of het testingeffect optreedt wanneer basisschoolleerlingen rekenprocedures leren, en of feedback na het afnemen van een test voordelig is voor leren. Twee├źnzeventig basisschoolleerlingen uit drie groepen 7/8 participeerden in dit onderzoek dat is uitgevoerd op hun eigen school, in hun eigen klas, met gebruik van materiaal dat zo uit hun eigen rekenboek had kunnen komen. In drie weken tijd zijn drie rekenprocedures aangeboden waarbij elke week een andere procedure behandeld werd. Na het volgen van instructie oefenden de participanten de procedure in drie condities: de participanten in de testconditie maakten vier dagen op een rij isomorfe opgaven over het rekenkundig materiaal; de participanten in de studieconditie bestudeerden vier dagen op een rij isomorfe uitgewerkte voorbeelden van de rekenopgaven en de participanten in de feedbackconditie deden hetzelfde als in de testconditie alleen ontvingen zij na het maken van de rekenopgaven feedback in de vorm van uitgewerkte voorbeelden van de opgaven. Na een week maakten de participanten in elke conditie een eindtoets met isomorfe opgaven. Na een maand volgde opnieuw een toets, weer met isomorfe opgaven. Omdat er geen meetinstrumenten gevonden zijn die geschikt waren om het testingeffect bij het leren rekenen te meten, is het materiaal zelf ontwikkeld. De procedures zijn geselecteerd uit de laatste hoofdstukken van het rekenboek van de leerlingen in groep 8, zodat de te leren procedures voor alle leerlingen nieuw, maar haalbaar zijn. De isomorfe opgaven en uitgewerkte voorbeelden in de oefenbladen en de toetsen zijn gebaseerd op deze geselecteerde procedures. Het testingeffect kon met behulp van dit onderzoek niet significant worden aangetoond. De participanten in elk van de drie condities scoorden gelijk op de eindtoets na een week en op de laatste toets een maand later. Het maken van tests bevorderde het ophalen van kennis uit het geheugen, maar het bestuderen van uitgewerkte voorbeelden ook. Mogelijk bleef het testingeffect uit door de complexiteit van de rekenkundige opgaven. De positieve invloed van feedback op leren kon niet significant worden aangetoond, mogelijk doordat de vorm van de feedback erg abstract was.
Description: Van Engelen - van den Oord, M. (2013). De Effecten van Testing en Feedback op het Onthouden van Rekenprocedures door Basisschoolleerlingen. Mei, 17, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit. Appears in Collections: Master Programme Onderwijswetenschappen (MSc Learning Sciences)
URI: http://hdl.handle.net/1820/4957
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMVanEngelen-vandenOord-17052013.pdf94.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.