Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4960
Title: Efficiënte softwaretraining met taakgerichte e-learning
Other Titles: Efficient software training with task-based e-learning
Authors: Wopereis, Iwan
Van der Baaren, John
Keywords: software training
instructional design
electronic medical record software
elektronisch patiëntendossier
EMR
EPD
Issue Date: 3-Jun-2013
Abstract: Dit paper beschrijft een onderzoek naar de effecten van een state-of-the-art online training die specifiek ontwikkeld is ten behoeve van de invoering van een nieuwe versie van een software applicatie voor de registratie van patiënt gegevens (EPD). De e-learning werd ontworpen op basis van een analyse van meest voorkomende taken. Deze analyse leidde tot het onderscheiden van vier gebruikersgroepen waarvoor een aangepaste training werd ontworpen. Een (hele) taakbenadering vormde het uitgangspunt voor het ontwerp van de training. In zes weken tijd volgden bijna 2000 werknemers van Mondriaan (een Nederlandse GGZ instelling) de training. De training bleek zowel efficiënt (gemiddelde doorlooptijd voldeed aan eisen) als effectief (op basis testresultaten en vragenlijstonderzoek vier weken na ingebruikname van de nieuwe software).
Description: Wopereis, I., & Van der Baaren, J. (2013, May). Efficiënte softwaretraining met taakgerichte e-learning [Efficient software training with task-based e-learning]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Brussels, Belgium. Please see also: http://hdl.handle.net/1820/4961
URI: http://hdl.handle.net/1820/4960
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints
1. LMedia: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20121214_ORD_IWO_JBA_DEF.pdf14.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons