Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4975
Title: IT-projectportfoliorisico - Ontwikkeling en toetsing van een referentiemodel van de mogelijke risico's bij een organisatiebrede IT-projectportfolio
Authors: Smaele, Gérard de
Keywords: portfoliomanagement
projectportfolio
risicomanagement
Issue Date: 19-Jun-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De portfoliobenadering voor het managen van IT-projecten heeft tot doel er voor te zorgen dat een organisatie alleen die projecten onderneemt die bedrijfswaarde creëren tegen acceptabele risico's. Het belang van een goede IT-projectportfolio is groot. Sommigen noemen het zelfs van levensbelang omdat de IT-projectportfolio de investeringen van een organisatie in haar toekomst vertegenwoordigt. Gezien dit belang is het opvallend dat er nog betrekkelijk weinig inzicht is in welke risico's een rol kunnen spelen bij een organisatiebrede IT-projectportfolio. Dit onderzoek beoogt dit inzicht te vergroten door antwoord te geven op de vraag: 'Wat zijn de mogelijke risico's die een rol kunnen spelen bij een organisatiebrede IT-projectportfolio?' Om op deze vraag een antwoord te geven is in dit onderzoek een referentiemodel ontwikkeld op basis van de bestaande literatuur. Vervolgens is dit referentiemodel in de praktijk getoetst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4975
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130618_Smaele.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.