Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4976
Title: Security en privacy bij BYOD: een verkenning van het toegepaste BYOD security-beleid en geïmplementeerde security-maatregelen binnen organisaties en de impact daarvan op de privacy van werknemers
Authors: Schild, André
Keywords: BYOD
security
privacy
Issue Date: 19-Jun-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: BYOD (Bring Your Own Device) houdt in dat mobiele privé-apparaten, zoals smartphones en tablets, ook voor zakelijke doeleinden gebruikt worden. Daarbij vormt security een aandachtspunt: het apparaat faciliteert opslag van bedrijfsgegevens en toegang tot de bedrijfsinfrastructuur, maar de organisatie is geen eigenaar van het apparaat en heeft er pas bevoegdheid en zeggenschap over als de werknemer dat toestaat. Daarbij kan inbreuk op de privacy van de werknemers ontstaan. Dit onderzoek richtte zich op de totstandkoming en de inhoud van security-beleid en maatregelen in organisaties die BYOD hebben geïmplementeerd of dit serieus overwegen, de privacy-problemen die daaruit voortvloeien en hoe deze aangepakt worden. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie naar informatiebeveiliging van mobiele apparaten en een empirisch onderzoek bij 5 organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties momenteel geen adequaat beleid en maatregelen hebben voor BYOD-security en daardoor niet of nauwelijks voorbereid zijn op de risico’s van BYOD. Door gebrek aan MDM-software en het ontbreken van heldere voorwaarden voor toepassing van BYOD, kan er een inbreuk ontstaan op de privacy van werknemers. Organisaties zijn echter zelf van mening dat hun BYOD-security effectief en goed genoeg is. Uit het onderzoek volgen aanbevelingen voor organisaties die BYOD willen toestaan of dit al doen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4976
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130618_Schild.pdf5.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.