Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4977
Title: Bedrijfsregels in verschillende vormen - Een vergelijking op toepasbaarheid tussen SWRL en Relatie algebra bij wetteksten
Authors: Bos, Pim
Keywords: Semantic Web
Ampersand
Relatie-algebra
wetteksten
Issue Date: 19-Jun-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Wetten en beleidsregels, zoals die van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), bevatten een vorm van regels en zijn feitelijk al in natuurlijke taal geformaliseerd. Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt voor verdere formalisatie naar een logische taal. Voorbeelden van dergelijke talen zijn relatiealgebra via de methode Ampersand en de Semantic Web Rule Language (SWRL) voor het opnemen van regels in een ontologie voor het semantisch web. In dit onderzoek wordt gekeken naar enerzijds de haalbaarheid van het implementeren van de bedrijfsregels van de VOG-casus met behulp van semantisch-webtechnologieën. Anderzijds wordt er gekeken naar hoe deze implementatie zich verhoudt tot een Ampersand-implementatie van dezelfde casus. Hierbij is gekeken of deze beide vormen bruikbaar zijn voor het implementeren van de wetten en beleidsregels aangaande de VOG en waarin de twee implementaties van elkaar verschillen, dan wel elkaar aanvullen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de VOG-casus. Voor deze casus bestond al een bestaande Ampersand-implementatie, waardoor er binnen de beperkt beschikbare tijd toch een goede vergelijking gemaakt kon worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4977
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130618_Bos.pdf651.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.