Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5006
Title: Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting
Authors: Pieters, Jules
Voogt, Joke
McKenney, Susan
De Vries, Bregje
Westbroek, Hanna
Pareja Roblin, Natalie
Handelzalts, Adam
Walraven, Amber
Ormel, Bart
Keywords: kennisproductie
kennisbenutting
Issue Date: 18-Jul-2013
Abstract: In een kennisintensieve samenleving is onderzoek niet meer het exclusieve domein van universiteiten en onderzoeksinstituten. De grenzen van systemen en organisaties waarbinnen kennisproductie plaats heeft, zijn aan het vervagen. Samenwerking en interactie tussen kennisproducerende en kennisconsumerende organisaties en individuen heeft tot gevolg dat er geen eenrichtingsverkeer meer is in de diffusie van kennis. Door globalisering en technologisering komt bovendien kennis voor iedereen beschikbaar. Ook binnen de onderwijskunde is dit proces de afgelopen 15 jaar op gang gekomen, getuige de deelneming aan de kennisproductie door instellingen in de verzorgingsstructuur in het onderwijs en recentelijk ook door leraren en lerarenopleiders.
Description: Pieters, J., Voogt, J., McKenney, S., De Vries, B., Westbroek, H., Pareja Roblin, N., Handelzalts, A., Walraven, A., & Ormel, B. (2013). Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting. Meso Magazine, 189, 25-26.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5006
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pieters et al. onderzoek -praktijk Meso.pdf117.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons