Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5007
Title: Excellentie van online leren
Authors: Boon, Jo
Wagemans, Leo
Keywords: on line leren
kwaliteitskader
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Open Universiteit
Series/Report no.: Onderwijsinnovatie;1
Abstract: Dit artikel gaat over het evalueren van kwaliteit van e-learning. In het project E-xcellence is een globaal raamwerk ontwikkeld waarin zes domeinen onderscheiden worden die belangrijk zijn voor de kwaliteit van e-learning. Elk domein wordt concreter omschreven door een aantal benchmarks. Door het uitvoeren van een quick scan kunnen teams van medewerkers in hoger onderwijsinstellingen een beeld krijgen van de kwaliteit van e-learning in hun organisatie, faculteit of in een cursus, in vergelijk met andere onderwijsinstellingen. Tevens kan aan de hand van een zelf uitgevoerde scan of aan de hand van een extern advies een plan gemaakt worden voor verbetering.
Description: Boon, J., & Wagemans, L. J. J. M. (2013). Excellentie van online leren. OnderwijsInnovatie (1), 17-24.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5007
ISSN: 1389-4595
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints
1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OI_2013_1_PraktischArtikel.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons