Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5009
Title: Curriculumonderzoek en de bijdrage aan onderwijspraktijk en -beleid
Authors: Van Boxtel, Carla
Eijkelhof, Harrie
Houtveen, Thonnie
McKenney, Susan
Nieveen, Nienke
Keywords: curriculumonderzoek
beleid
Issue Date: 22-Jul-2013
Abstract: Professionele ontwikkeling van docenten vindt plaats gedurende de hele loopbaan. Zoals Fullan (1991)reeds aangaf betreft professionele ontwikkeling “the sum total of formal and informal learning experiences throughout one’s career” (pp. 326). Echter, de wijze waarop de professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd heeft dikwijls de vorm van een ursusprogramma dat niet is gebaseerd op professionaliseringsbehoeften van docenten en dat buiten de schoolcontext wordt aangeboden. De effectiviteit van dergelijke zogenaamde Professional Development (PD) programma’s laat te wensen over: docenten zijn niet gemotiveerd om dergelijke programma’s te volgen en leren er zaken die niet direct zijn gekoppeld aan de problemen die docenten in het onderwijs ervaren (Van Veen, Zwart, & Meirink, 2011). Deze PD-programma’s zouden meer moeten aansluiten bij de behoeften van docenten en meer rekening moeten houden met de wijze waarop docenten hun professionele ontwikkeling vorm willen gegeven. In dit symposium staan drie bijdragen centraal waarin is onderzocht welke behoeften voor professionalisering docenten ervaren en op welke manier docenten kunnen worden betrokken bij het vorm geven van hun professionele ontwikkeling.
Description: Van Boxtel, C., Eikelhof, H., Houtveen, T., McKenney, S., & Nieveen, N. (2013, 29-31 May). Curriculumonderzoek en de bijdrage aan onderwijspraktijk en -beleid [Curriculum research and the contributions to educational practice and policy]. Round table discussion at the Onderwijs Research Dagen, Brussels, Belgium.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5009
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD2013_divCRC_rondetafeldiscussie.pdf20.69 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons