Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5011
Title: Hoe ontwikkel je op een efficiënte manier effectief onderwijs
Authors: Van den Boom, Gerard
Kerstjens, Willeke
Reijners, Pauline
Kluijfhout, Eric
Van der Klink, Marcel
Berkhout, Jeroen
Bahreini, Kiavash
Wolff, Charlotte
Heinen, Mat
Roks, Sabine
Vos, Marcel
Keywords: Instructional design
Didactische modellen
Effectieve leer- en instructiestrategieën
Online masterclass 29 mei - 5 juni 2013
Issue Date: 29-May-2013
Abstract: Goed onderwijs is belangrijk, voor elk individu en voor de samenleving als geheel. Goed onderwijs wordt gewaardeerd door leerlingen en studenten. Goed onderwijs ontstaat door de inspanningen van hardwerkende docenten en andere professionals. Bij hun werk maken zij gebruik van allerlei materialen, middelen en methodes. Steeds vaker werken scholen en docenten ook met zelfontwikkelde leergangen, projecten en materialen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eigenaardigheden en eisen van de eigen situatie. Het efficiënt ontwikkelen van effectief onderwijs vraagt om speciale expertise die binnen de onderwijswetenschappen wordt aangeduid met de term ‘instructional design’. Deze masterclass gaat in op wat instructional design is en wat instructional design theorie in de praktijk kan bijdragen aan het op peil houden en het versterken van de kwaliteit van onderwijs. Aan bod komen enkele didactische functies die noodzakelijk zijn voor goed onderwijs, het opstellen van didactische scenario’s en het ontwikkelen van effectieve onderwijsleeractiviteiten. Daarbij proberen we onderwerpen die in eerdere masterclasses al aan de orde zijn gesteld (effectieve leerstrategieën, formatief en summatief toetsen, het gebruik van diverse media en het 4C/ID-model) kijkend door de bril van ‘instructional design’ te integreren. We verwachten dat u na deze masterclass een aantal richtlijnen in handen hebt om (1) instructional design in uw eigen onderwijs of opleidingspraktijk toe te passen, (2) didactische scenario’s op te stellen voor effectief onderwijs, (3) inzichten uit theorieën over leren, toetsen en media toe te passen in uw onderwijs, (4) didactische modellen zoals het 4C/ID-model adequaat te gebruiken.
Description: Van den Boom, G., Kerstjens, W., Reijners, P., Kluijfhout, E., Van der Klink, M., Berkhout, J., Bahreini, K., Wolff, C., Heinen, M., Roks, S., & Vos, M. (2013, 31 mei). Hoe ontwikkel je op een efficiënte manier effectief onderwijs. Masterclass in the OpenU community. Open Universiteit, Heerlen, Nederland. Available at http://portal.ou.nl/web/masterclass-ow-290513
Kerstjens, W. (2013, 4 juni). Onderwijsontwerpen met modellen in de praktijk. Presentatie tijdens de Masterclass 'Hoe ontwikkel je op een efficiënte manier effectief onderwijs', Heerlen, Nederland.
Reijners, P. (2013, 4 juni). Effectief leren van tekst met de 3R studiestrategie. Presentatie tijdens de Masterclass 'Hoe ontwikkel je op een efficiënte manier effectief onderwijs', Heerlen, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5011
Appears in Collections:3. ET: Masterclasses
2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masterclass-1-vdBoom-310513.pdfSlides live sessie Gerard van den Boom548.94 kBAdobe PDFView/Open
Masterclass-3-Kerstjens-040613.pdfSlides presentatie Willeke Kerstjens463.03 kBAdobe PDFView/Open
Masterclass-2-Reijners-040613.pdfSlides presentatie Pauline Reijners854.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons