Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5020
Title: Optimaliseren van ontwikkelen en leren van kinderen: thuis en in school
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Optimaliseren van leerprocessen
Thuis
School
Onderwijsdifferentiatie
Issue Date: 1-Aug-2013
Abstract: In dit college wordt aandacht gegeven aan de inhoud en organisatie van leerprocessen, in het bijzonder hun afstemming op de verschillen tussen kinderen / leerlingen. Gepresenteerd worden relevante theorie en onderzoeksgegevens. Verhelderd wordt hoe optimaliseren van leerprocessen in de schoolpraktijk kan plaatsvinden, mede via gestructureerde samenwerking met de ouders.
Description: Mooij, T. (2013, 6 juni). Optimaliseren van ontwikkelen en leren van kinderen: thuis en in school. Gastcollege ‘Jeugd-, Gezins- en Onderwijsbeleid’, Studenten (ortho)pedagogiek, Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag, Nijmegen, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5020
Appears in Collections:2. LC: PresentationsThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons