Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5025
Title: Het Toetsen van Gespreksvaardigheden bij Studenten Social Work in Noordwest Europa
Authors: Gerritsen, Maritza
Keywords: conversational skills
social work education
assessments validity
reliability
onderwijswetenschappen
Issue Date: 7-Aug-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek is het toetsen van gespreksvaardigheden op vier Noordwest Europese opleidingen voor Social Work onderzocht. Het doel is om inzicht te krijgen in welke gespreksvaardigheden getoetst worden en hoe dit gedaan wordt. Ook is onderzocht in hoeverre er gewerkt wordt aan het vergroten van validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Naast het onderzoek naar de toetswijze is via een survey onder examinatoren de perceptie van het niveau van gespreksvaardighedenbeheersing van hun afstudeerders gemeten. De verwachting hierbij is, is dat naarmate de toetsing meer valide en betrouwbaar verloopt, de perceptie van het niveau hoger is. Deelnemers aan het onderzoek zijn: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (Nederland); Arteveldehogeschool Gent (België); Metropolia University of Applied Sciences (UAS) Helsinki (Finland) en University of West London (UWL) (Groot Brittannië). Er is gewerkt volgens een etnographic collective case study design waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen van de praktijk van het toetsen van gespreksvaardigheden bij meerdere opleidingen. Door middel van analyse van opleidingsdocumenten, het houden van interviews en een beperkte survey zijn de onderzoeksvragen beantwoord. De conclusie van dit onderzoek is dat er op zeer diverse wijze omgegaan wordt met het toetsen van gespreksvaardigheden. De UWL werkt met een systeem waarbij de meeste controle op toetscriteria is. Alle toetsen worden daar door twee of drie examinatoren beoordeeld. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kent de meeste performance assessments en werkt aan het vergroten van validiteit en betrouwbaarheid door intersubjectiviteitsoverleg en het scheiden van docent- en examinatorenrol. Bij de Arteveldehogeschool vindt afstemming tussen beoordelaars vooral informeel plaats en wordt de betrouwbaarheid van toetsing soms bemoeilijkt door het kleine aantal examinatoren per programma, terwijl bij de HAN juist het grote aantal examinatoren belemmerend kan werken. Metropolia UAS werkt niet met performancetoetsing en kent de meeste professionele vrijheid. Deze opleiding gaat uit van zowel de professionaliteit als de ethische verantwoordelijkheid van de docent om te komen tot valide en betrouwbare toetsen. Met betrekking tot de survey blijkt dat er geen verband is aangetoond tussen valide en betrouwbaar toetsen en de perceptie van gespreksvaardigheden van afstudeerders door examinatoren.
Description: Gerritsen, M. (2013). Het Toetsen van Gespreksvaardigheden bij Studenten Social Work in Noordwest Europa. Augustus, 7, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5025
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMGerritsen-07082013.pdf377.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.