Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5028
Title: ICT en de ontwikkeling van beginnende geletterdheid bij kleuters: Een Delphi-studie naar de benodigde kennisbasis voor leraren
Authors: Belo, Nelleke
McKenney, Susan
Voogt, Joke
Keywords: beginnende geletterdheid
kennisbasis
Issue Date: 12-Aug-2013
Abstract: ICT-applicaties voor beginnende geletterdheid kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van leeropbrengsten op dit gebied. Echter, om de mogelijkheden van ICT optimaal te benutten in de context van het kleuteronderwijs, dienen leraren over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken. Tijdens de ronde-tafel sessie worden de resultaten van een Delphi-studie besproken waarin onderzocht is 1) welke kenmerken van ICT applicaties een meerwaarde vormen voor de beginnende geletterdheid van kleuters en 2) welke kennis en vaardigheden leraren nodig hebben op het gebied van didactiek en klassenmanagement, om ICT zodanig te integreren in het onderwijs dat de beginnende geletterdheid van kleuters bevorderd wordt. De Delphi-studie is gehouden onder experts op het gebied van ICT, beginnende geletterdheid en onderwijs aan jonge kinderen.
Description: Belo, N., McKenney, S., & Voogt, J. (2013, 29-31 May). ICT en de ontwikkeling van beginnende geletterdheid bij kleuters: Een Delphi-studie naar de benodigde kennisbasis voor leraren. [ICT and early literacy development in kindergarten: A Delphi study on the knowledge teachers need]. Round table presentation at the Onderwijs Research Dagen, Brussels, Belgium.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5028
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD2013BeloMcKenneyVoogt.pdf119.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons