Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5036
Title: Reflectieve Pauzes Hanteren bij Leerlingen met een Cognitieve Handicap – Effecten op
Authors: Van Walstijn, Carla
Keywords: Reflectieve pauze
Begrijpen Lezen
Cognitieve handicap
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 8-Aug-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: 1. Samenvatting Reflectieve Pauzes Hanteren bij Leerlingen met een Cognitieve Handicap – Effecten op Prestaties, Self-efficacy en Leerervaringpercepties. Carla van Walstijn Reflecteren is binnen het onderwijs steeds belangrijker geworden. De algemene veronderstelling is dat door te reflecteren lerenden dieper zullen leren. Het is een belangrijke uitdaging voor leerkrachten om technieken te vinden zodat een dieper leren gestimuleerd kan worden. Deze masterscriptie onderzoekt een manier waarop leerlingen met een cognitieve handicap tijdens hun leestaken dieper kunnen leren door het gebruik van reflectieve pauzes. In totaal participeerden 20 tweedeklassers (15 jongens en 5 meisjes) van de praktijkafdeling van het Orion College West in Amsterdam. De gemiddelde leeftijd is 14 jaar en het gemiddelde IQ is tussen 60 en 80. Dit onderzoek is een within-subjectdesign. Er is gestart met een pretest en daarna 3 lessen begrijpend lezen zonder reflectieve pauzes. Hierna kwamen 3 lessen met reflectieve pauzes en een posttest. Er is een pre- en posttest afgenomen en deze omvatten vragen rondom reflectie en leerervaringpercepties. De teksten voor dit onderzoek kwamen van de methode “Nieuwsbegrip”. Deze masterscriptie kijkt naar de invloed van de reflectieve pauze op 3 aspecten van het leerproces: effecten op resultaten bij begrijpend lezen, self-efficacy en leerervaringpercepties. Uit het onderzoek is gebleken dat door het inzetten van reflectieve pauzes in de tekst de leerlingen met een cognitieve handicap een hogere score behaald hebben op de resultaten. Ook de self-efficacy wordt door de leerlingen hoger beoordeeld na de teksten met reflectieve pauzes dan bij de teksten zonder reflectieve pauzes. Vanuit een kwalitatief zicht wordt de reflectieve pauze door de leerlingen hoog gewaardeerd en ze geven aan dat ze in volgende teksten rustig willen stoppen om na te denken over hun begrip van een tekst.
Description: Van Walstijn, C. (2013). Reflectieve Pauzes Hanteren bij Leerlingen met een cognitieve Handicap – Effecten op Prestaties, Self-efficacy en Leerervaringspercepties. Augustus, 8, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5036
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWCvanWalstijn-08082013.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.