Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5042
Title: Succesfactoren en belemmeringen in scholen bij realisatie van onderwijs voor excellente kleuters
Other Titles: Success and hampering factors in schools during implementation of excellent education for young pupils
Authors: Dijkstra, Elma
Walraven, Amber
Mooij, Ton
Kirschner, Paul A.
Keywords: Excellence
Gifted
Implementation
Education
Issue Date: 9-Sep-2013
Abstract: Deze bijdrage bespreekt de implementatie in 21 basisscholen van Excellent Onderwijs, een tweejarige interventie gericht op bevordering van differentiatiemogelijkheden in en tussen de groepen 1 - 3. Een training ondersteunt leerkrachten bij onderwijs aan excellente leerlingen. Er wordt gekeken welke succesfactoren en belemmeringen leerkrachten en scholen ervaren bij realisatie van Excellent Onderwijs. Beschikbare data zijn logboeken van de trainingen en vragenlijsten over verwachtingen en opbrengsten van Excellent Onderwijs, ingevuld door 35 leerkrachten en 18 directies. De data wordt geanalyseerd aan de hand van Fullan’s (1992) tien implementatiefactoren voor onderwijsinnovatie. Voorlopige resultaten laten zien dat met name leiderschap van de directie, consensus over de interventie, en de verwachte/ervaren bruikbaarheid van de interventie een rol spelen bij de realisatie van Excellent Onderwijs.
Description: Dijkstra, E. M., Walraven, A., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2013, 28 May). Succesfactoren en belemmeringen in scholen bij realisatie van onderwijs voor excellente kleuters [Success and hampering factors in schools during implementation of excellent education for excellent young pupils]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Brussels, Belgium.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5042
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract ORD 2013 Elma Dijkstra.pdf57.52 kBAdobe PDFView/Open
Presentatie ORD 2013 Elma Dijkstra.pdf191.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons