Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5051
Title: De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software
Authors: Post, Edwin
Keywords: kwaliteitseisen
keuzecriteria
kwaliteitseigenschappen
correlatie
Issue Date: 18-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek wordt getracht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 1. Welke kwaliteitseisen dragen bij tot de keuze van open source business intelligentie software? 2. Wat is de samenhang tussen de kwaliteitseigenschappen van open source business intelligentie software en criteria voor open source software gemodereerd naar LGPL-licentie? Het onderzoek is empirisch van aard. In het onderzoek werd patroonvergelijking gebruikt om verbanden te ontdekken tussen kwaliteitseisen en de criteria voor open source software bij de volgende open source business intelligentie pakketten: 1. Pentaho; 2. Jaspersoft; 3. SpagoBI. Uit dit onderzoek blijkt dat tien ge├»dentificeerde kwaliteitseisen bijdragen aan de keuze tot een open source business intelligentie software pakket. Uit de resultaten van het onderzoek naar positieve samenhang tussen kwaliteitseigenschappen van open source business intelligentie software en criteria voor open source software blijkt dat er geen positieve samenhang is. Toch laat de correlatiematrix gemodereerd naar LGPL-licentie negentien significante, maar relatief zeer zwakke correlaties zien. Er zijn aanwijzing-en dat open source business intelligentie software pakketten op basis van een LGPL licentie beter overdraagbaar zijn. Uit dit feit kan worden afgeleid dat het project over een actievere gemeenschap beschikt, het pakket modulair is opgebouwd en bij de bouw veel gebruik van standaarden is gemaakt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5051
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130910_Post.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.