Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5052
Title: De organisatie van botnetbestrijding in Nederland
Authors: Schless, Timo
Keywords: botnets
botnetbestrijding
IT security
Issue Date: 18-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Botnets zijn omvangrijke netwerken van geïnfecteerde computers waarmee gecoördineerde aanvallen op computersystemen worden uitgevoerd. Botnets vormen een grote dreiging en bestrijding is noodzakelijk. Dit onderzoek heeft als doel vast te stellen hoe botnetbestrijding in Nederland is georganiseerd en of daarmee botbestrijding effectief mogelijk is. Via literatuuronderzoek zijn soorten botnets en bestrijdingsmethoden in kaart gebracht, alsmede competenties en bevoegdheden waarover organisaties moeten beschikken om botnets te bestrijden. Dit is vastgelegd in een referentiemodel. In een empirisch onderzoek is het referentiemodel getoetst aan de Nederlandse situatie via semigestructureerde interviews bij zes organisaties. Geen enkele publieke of private organisatie beschikt over alle benodigde competenties of bevoegdheden. De organisaties blijken wel nauw samen te werken. De conclusie is dat momenteel in Nederland relatief eenvoudige botnets effectief bestreden kunnen worden. Competenties en bevoegdheden om complexere en buitenlandse botnets aan te pakken, ontbreken echter, zoals de bevoegdheid voor 'terughacken' en de controle over een botnet over te nemen. Aanwending van sommige competenties is voorbehouden aan de overheid. De huidige samenwerkingsverbanden tussen overheid en private partijen lijken moeilijk houdbaar op langere termijn. Het onderzoek doet aanbevelingen om te onderzoeken onder welke omstandigheden 'digitale zelfverdediging' kan worden toegepast en om een raamwerk voor cyber defence op te zetten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5052
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130910_Schless.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.