Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5053
Title: Outsourcing naar cloud computing door Nederlandse overheidsorganisaties in het domein van openbare orde en veiligheid: beweegredenen en effecten op de informatiebeveiliging
Authors: Giersbergen, René van
Keywords: outsourcing
cloud computing
informatiebeveiliging
Issue Date: 18-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De Nederlandse overheid denkt dat gebruikmaking van cloud computing tot verbetering van de dienstverlening en tot kostenbesparing kan leiden. Dit onderzoek heeft als doel om vast te stellen waarom Nederlandse rijksoverheidsorganisaties in het domein van openbare orde en veiligheid kiezen voor outsourcing naar cloud computing, welk cloud deployment model daarbij wordt gekozen, en wat de effecten op de informatiebeveiliging zijn. In het onderzoek is uit de wetenschappelijke literatuur een referentiemodel afgeleid waarin redenen voor outsourcing naar cloud deployment-modellen en effecten daarvan op de informatiebeveiliging zijn weergegeven. Dit referentiemodel is vervolgens empirisch getoetst via semi-gestructureerde interviews bij vijf organisaties in het domein van openbare orde en veiligheid. De conclusie is dat deze organisaties niet outsourcen naar een public cloud, maar kiezen voor een private of community cloud waarvan beheer en exploitatie worden belegd bij een interne dienstverlener. Mogelijke kostenbesparingen zijn altijd ondergeschikt aan effecten op informatiebeveiliging. De organisaties geven aan dat er voorschriften worden gehanteerd, vastgelegd in het VIR-bi, voor het rubriceren van 'bijzondere informatie' en de mate waarin externe koppelingen zijn toegestaan. Hoewel de onderzochte rijksoverheidsorganisaties in het domein van openbare orde en veiligheid vergelijkbare belangen hebben op het gebied van informatiebeveiliging, blijken ze daarin nauwelijks samen te werken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5053
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130910_Giersbergen.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.