Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5054
Title: BYOT in het onderwijs: van gebruik tot beheer
Authors: Wauters, Gery
Keywords: BYOT
Bring Your Own Technology
BYOD
Bring Your Own Device
mobile learning
education
enterprise architecture
EA3 Cube Framework
Security Architecture Framework
ITIL
Issue Date: 18-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De afkorting BYOT (Bring Your Own Technology) beschrijft het gebruik van mobiele apparaten en toepassingen die zowel in de privĂ©sfeer als binnen de organisatie worden gebruikt. Een van de huidige tendensen bij onderwijsinstellingen is de introductie van mobiele apparaten voor onderwijsactiviteiten over de grenzen van het klaslokaal heen. Vanwege de, ook bij onderwijsinstellingen complexer wordende IT, wordt vanuit de literatuur aangegeven dat enterprise-architectuur een belangrijk begrip is. Met behulp van raamwerken uit de wereld van de enterprise-architectuur is het huidige gebruik van deze mobiele apparaten en toepassingen in en rond de onderwijsinstelling in kaart gebracht. Met de resultaten van deze empirische fase is het theoretisch raamwerk vervolgens verfijnd en ingevuld en daarna aangevuld met ITIL. Dit heeft geleid tot een theoretisch inpassingsmodel voor het invoeren van BYOT in organisaties. Dit inpassingsmodel is ten slotte getoetst bij negen onderwijsinstellingen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste belanghebbenden al over mobiele apparaten beschikken, maar dat deze nog vrij weinig worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Dit wordt ook duidelijk bij de validatie van het inpassingsmodel. De meeste onderwijsinstellingen hebben de overstap naar BYOT nog niet gemaakt of zitten net in de opstartfase. Uit het onderzoek volgen aanbevelingen die onderwijsinstellingen kunnen volgen bij de overgang naar BYOT.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5054
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130910_Wauters.pdf4.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.