Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5059
Title: De Flex-BV
Authors: Heemskerk, L.C.J.
Keywords: flex bv
Flexwet
inrichtingsvrijheid
stemrechtloze aandelen
winstrechtloze aandelen
uitkeringstest
Issue Date: 19-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Biedt de nieuwe wet 'Wet vereenvoudiging en Flexibilisering bv-recht', een voldoende oplossing voor de knelpunten welke zijn gelokaliseerd door de expertgroep, alsook voor de thans nog andere (al dan niet in de literatuur genoemde) knelpunten. In het eerste hoofdstuk ga ik na hoe de hervormingen in het vennootschapsrecht in Nederland zich hebben ontwikkeld en uiteindelijk hebben geresulteerd in de nieuwe wet 'Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht' (Flexwet). Zo wordt de figuur van de Nederlands-Antilliaanse BV, de Arubaanse BV als ook de rechtsstelsels van Australië en de staat Delaware onder de loep genomen. Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de Flexwet, en in hoofdstuk 3 wordt onderzocht hoe de ontwikkelingen zijn geweest van het BV-recht, in de andere Europese landen zoals Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en in het bijzonder de Europese BV (SPE). In de hoofdstukken 4 en 5 zullen de twee belangrijkste hoofdlijnen van het wetsvoorstel 31 058 (wetsvoorstel Flex-BV) worden behandeld. Deze twee hoofdlijnen zijn: de inrichtingsvrijheid met de bescherming van (minderheids)aandeelhouders en de crediteuren bescherming. Hierin zullen de gelokaliseerde knelpunten worden benoemd met hun eventuele oplossingen ook in andere Europese landen. In hoofdstuk 6 wordt besloten met een samenvatting en conclusie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5059
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
heemskerk.pdf388.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.