Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5061
Title: Is internationaal publiekrecht nog steeds wereldwijd toegepast Europees volkenrecht?
Authors: Pelt, W.
Keywords: internationaal publiekrecht
International Court of Justice
regionaal volkenrecht
universalisme
fragmentation of international law
uti possidetis
Issue Date: 19-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Aan de hand van uitspraken van het Internationaal Gerechtshof wordt nagegaan, of en zo ja op welke gebieden elementen van het hedendaags volkenrecht sporen vertonen van buiten- Europese oorsprong. Deze blijken vooral voor te komen na 1970. De belangrijkste elementen zijn afkomstig uit het Zuidamerikaanse volkenrecht: het uti possidetis beginsel en de rechten van de kuststaat buiten territoriale wateren; hiernaast kan het verdragenrecht worden genoemd. Enkele verspreide opmerkingen worden gemaakt over Islamitisch recht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5061
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pelt.pdf492.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.