Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5062
Title: Theoretische rechtswetenschap. Een verkenning
Authors: Ostachevski, A.J.
Keywords: rechtswetenschap
rechtsbegripvorming
rechtshypothese
rechtstheorie
model
systeem
Issue Date: 19-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door het onderhavige onderzoek zijn er de volgende fundamentele rechtswetenschappelijke theoretische methoden vastgesteld: de rechtsbegripvorming, het theoretisch systematiseren, de rechtshypothesevorming en de rechtstheorievorming. Omdat er in de rechtswetenschap theoretische methoden zijn gebruikt, wordt er geconcludeerd dat de rechtswetenschap een theoretische wetenschap is. Verder is door dit onderzoek het begrip: ‘prehypothes-constructies’ in de rechtswetenschap vastgesteld. Voorts is op grond van dit onderzoek voor het eerst de classificatie van de typen van de rechtshypothesen ontwikkeld. Bovendien is om de ontwikkelingen van de rechtstheorievorming inzichtelijk maken de classificatie van de richtingen van de rechtstheorievorming opgesteld. Daarnaast is op grond van dit onderzoek de kenmerkende theoretische ontwikkelingslijn in de rechtswetenschap vastgesteld. Ook zijn in deze scriptie voor het eerst de algemene modellen voor het opbouwen van een systeem van de rechtswetenschappelijke begripsvorming en de structuur van de theoretische begripsvorming met de toepassing van deze modellen ontwikkeld. Tenslotte is definitie van de theoretische rechtswetenschap opgesteld en is de structuur van het onderzoeksgebied van deze wetenschap ontwikkeld. Citeerwijze: A. J. Ostachevski, Theoretische rechtswetenschap. Een verkenning (masterscriptie Rechtsgeleerdheid), Heerlen: Open Universiteit, oktober 2012, pdf.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5062
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ostachevski.pdf599.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.