Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5064
Title: Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer?
Authors: Scheppink, Gert-Wim
Keywords: projectmanagement
competentieprofiel
ERP
leiderschap
Issue Date: 19-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit verslag betreft een onderzoek naar het optimale competentieprofiel voor projectmanagers van ERP-implementatieprojecten. In het literatuuronderzoek zijn de onderdelen competenties, projectsucces en projecttypen onderzocht. Projecttypologie is in het onderzoek opgenomen omdat in de wetenschappelijke literatuur vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen typen projecten en daarbij benodigde competenties voor de projectmanager. Verder wordt in de literatuur leiderschap vaak vermeld als een van de belangrijkste eigenschappen. Vanwege het belang van leiderschap is op basis van de dimensies van de LDQ (Leaderships Development Questionnaire) (Dulewizc & Higgs, 2004) een vraag opgenomen om deze dimensies te rangschikken. Als uitgangspunt voor de competenties is gekozen voor het raamwerk van de IPMA dat in Nederland en Europa veel wordt gehanteerd. Uit de literatuur is niet duidelijk naar voren gekomen tot welk type project een ERP-implementatieproject behoort. Als gevolg daarvan konden geen conclusies over een theoretisch competentieprofiel worden getrokken. Wel is via de praktische weg van een enquête een optimaal competentieprofiel bepaald. Tevens is een profiel van leiderschapsdimensies bepaald ter ondersteuning van het competentieprofiel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5064
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130916_Scheppink_1.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
INF_20130916_Scheppink_2.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.