Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5066
Title: Kleine onderneming. Kleine bescherming?
Authors: Breukers, M.
Keywords: kleine ondernemer
incassokosten
zwakke partij
contractsvrijheid
Issue Date: 19-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Per 1 juli 2012 is het nieuwe artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Een van de redenen voor deze wetswijziging was het verbeteren van de bescherming van consumenten en kleine ondernemers tegen onredelijke buitengerechtelijke incassokosten. Er zit echter een groot verschil tussen de bescherming van consumenten en kleine ondernemers. In deze scriptie bespreek ik de redenen waarom de wetgever een verschil heeft gemaakt in de bescherming van de consument en kleine ondernemer. Daarna komt een motivatie waarom de bescherming van de kleine ondernemer verbeterd moet worden. Vervolgens geef ik een aantal aanbevelingen om de kleine ondernemer beter te beschermen. Deze aanbevelingen zijn grofweg onder te verdelen in het wijzigen van de huidige wetgeving en (indien een wetswijziging niet haalbaar is) bescherming onder de huidige wetgeving.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5066
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
breukers.pdf554.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.