Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5068
Title: Besluitvorming op basis van een advies van bureau BIBOB
Authors: Smeets, G.F.J.M.
Keywords: Bibob
integriteitsbeoordelingen
advisering
vergewisplicht
besluitvorming
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een bestuursorgaan kan op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) een beschikking weigeren of intrekken, indien gevaar bestaat dat deze wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Het bestuursorgaan dient in het geval dat hiervan sprake is de achtergrond van een persoon of onderneming te onderzoeken om te kunnen beoordelen of er sprake is van ernstig gevaar. Als na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de integriteit van de betrokkene kan het bestuursorgaan bij het Bureau Bibob advies aanvragen. De algemene lijn in de rechtspraak is dat een bestuursorgaan, gelet op de expertise van het Bureau Bibob, in beginsel mag uitgaan van de adviezen van het Bureau Bibob. De kwaliteit van het advies van het Bureau Bibob is mede afhankelijk van de informatie die het bestuursorgaan heeft verstrekt. Voor het opstellen van het Bibob-advies vloeit uit de Wet Bibob voort dat hiervoor een specifieke deskundigheid is vereist. Het Bureau Bibob verzamelt niet alleen gegevens, maar analyseert en beoordeelt deze ook. Het bestuursorgaan dient zich echter wel te vergewissen van de deskundigheid van de adviseur en de totstandkoming en de inhoud van het advies.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5068
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
smeets.pdf142.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.