Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5069
Title: Transparante overheid. Grenzen aan openbaarheid
Authors: Bustraan, R.M.J.
Keywords: openbaarheid
bestuur
aanpassing
Wob
bestuursrecht
effectiviteit
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een verhandeling over de ontwikkeling van het openbaar bestuur, het belang van openbaarheid ten behoeve van een democratische bestuursvoering en de balans tussen openbaarheid en de effectiviteit van het openbaar bestuur. De onderzoeksvraag is: Wordt met het concept wetsvoorstel, Wet aanpassing Wob, het beoogde doel bereikt, inhoudende dat de in de praktijk gesignaleerde knelpunten inzake informatieverzoeken –en met name onredelijk gebruik van de Wob- worden opgelost en welke alternatieve oplossingen zijn aanbevelenswaardig? De auteur schetst, na een algemene uiteenzetting over openbaarheid van bestuur, de in de bestuurspraktijk gevoelde knelpunten en neemt naar aanleiding hiervan en op basis van het concept wetsvoorstel Wet aanpassing Wob conclusies over de vraag of deze knelpunten worden weggenomen. Daarnaast doet de auteur aanbevelingen om op alternatieve wijze te komen tot een betere balans tussen openbaarheid en de effectiviteit van het openbaar bestuur.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5069
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bustraan.pdf725.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.