Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5071
Title: Normalisering van het strafontslag
Authors: Wijmans, C.M.
Keywords: ambtenarenrecht
arbeidsrecht
ontslagrecht
strafontslag
rechtspositie
normalisering
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren voor het binnen het ambtenarenrecht bestaande strafontslag. Dit wetsvoorstel leidt er onder andere toe dat het ontslagrecht van het BW van toepassing wordt op ambtenaren. Na een beschrijving van het wetsvoorstel, het ambtenarenrechtelijke strafontslag en het civielrechtelijke ontslag op staande voet wordt in deze scriptie een vergelijking gemaakt tussen strafontslag en ontslag op staande voet. De mogelijkheden die het civiele arbeidsrecht biedt om ontslag te verlenen als reactie op gedragingen die plichtsverzuim in ambtenarenrechtelijke zin opleveren, blijken niet zeer sterk af te wijken van de mogelijkheden die het huidige ambtenarenrecht biedt. Geconcludeerd wordt wel dat de eisen van onverwijldheid en subjectieve dringendheid elementen zijn van een ontslag op staande voet, die afwijken van het ambtenarenrechtelijke strafontslag. Ook wordt geconcludeerd dat het voorwaardelijk strafontslag zoals dat thans binnen het ambtenarenrecht bestaat, ten gevolge van het wetsvoorstel zal ophouden te bestaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5071
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wijmans.pdf355.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.