Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5073
Title: Een dubbele zorgplicht en (g)een enkele zeggenschap
Authors: Vink-Jacobs, M.
Keywords: werkgeversaansprakelijkheid
thuiszorg
art. 7:658 BW
art. 7:611 BW
zorgplicht
beperkte zeggenschap
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie beschrijft de reikwijdte van de zorgplicht van art. 7:658 BW in de thuiszorg. Tevens wordt het goed werkgeverschap van art. 7:611 BW besproken. Juridisch blijkt er een kloof te bestaan tussen de huidige wettelijke regeling van werkgeversaansprakelijkheid en de toepassing daarvan in de thuiszorgpraktijk. Werknemers in de thuiszorg kunnen minder bescherming ontlenen aan art. 7:658 BW dan werknemers in de intramurale zorg en andere sectoren van de arbeidsmarkt. Er blijken fricties te bestaan met betrekking tot de kenbaarheid van de risico’s en de gebruikelijke eisen van toezicht zijn in de thuiszorg niet mogelijk. De aansprakelijkheid voor (on)roerende zaken van de cliënt doorkruist de werkgeversaansprakelijkheid. De zorgplicht van art. 7:658 BW is gebaseerd op de zeggenschap van de werkgever over de arbeidsomstandigheden. In de thuiszorg bestaat er echter op bepaalde onderdelen geen of beperkte zeggenschap. Het werk in de thuiszorg kent zeer specifieke kenmerken. Het is een volledig ambulante werkomgeving, de werkplek is eigendom van de cliënt / verhuurder, er wordt gewerkt met materialen van de cliënt, en er bestaat een verplichting tot zorgverlening. Dit leidt tot allerlei grenssituaties waarbij werkgevers wel aan de zorgplicht willen voldoen, maar daarbij sterk gebonden zijn aan de medewerking van de cliënt. De cliënt blijkt een grote invloed te hebben op de arbeidsomstandigheden en als gevolg daarvan dient de cliëntaansprakelijkheid dan ook een prominentere plaats te krijgen binnen de zorgovereenkomst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5073
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vink.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.