Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5074
Title: Bevoegdheidsverdeling in de Wet veiligheidsregio's
Authors: Loon, Y.W.M. van-Jansen
Keywords: veiligheidsregio
noodbevoegdheden
democratische legitimatie
Wet veiligheidsregio's
burgemeestersbevoegdheden
rampen en crisis
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De Wet veiligheidsregio's heeft tot een aantal wijzigingen geleid in de bevoegdheidsverdeling tijdens rampen en crises. Tijdens een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio op grond van artikel 39 Wvr een aantal bijzondere bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden omvatten o.a. de noodbevoegdheden op grond van de artikelen 172 tot en met 177 Gemeentewet die normaliter door de burgemeester van de betrokken gemeente worden uitgeoefend. De hierboven genoemde bevoegdheidsverdeling is opmerkelijk te noemen en hierop is zowel tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel als in de literatuur de nodige kritiek gekomen, althans zijn kanttekeningen geplaatst bij de juridische houdbaarheid hiervan. Veel opmerkingen hadden betrekking op de zogenaamde 'democratische legitimatie' van de bevoegdhedentoekenning en de democratische legitimatie van de veiligheidsregio op zich. In deze scriptie zal dan ook stil gestaan worden bij de bevoegdheidsverdeling in de Wvr en de gevolgen hiervan. De centrale probleemstelling is als volgt geformuleerd: Wat zijn de risico's van de bevoegdheidsverdeling in buitengewone omstandigheden in de Wet veiligheidsregio's en hoe zijn deze bevoegdheden democratisch gelegitimeerd?
URI: http://hdl.handle.net/1820/5074
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van loon.pdf710.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.