Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5075
Title: Consumentenbescherming in de financiële dienstverlening
Authors: Kusters, M.G.H.
Keywords: zorgplicht
Wet op het financieel toezicht
consumentenbescherming
hypothecair krediet
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt onderzocht wat de betekenis is van een generieke zorgplicht voor het niveau van consumentenbescherming bij de verkoop van hypothecair krediet door een bank. Het wetsvoorstel met daarin opgenomen een generieke zorgplicht wordt vergeleken met de reeds bestaande consumentenbeschermde regelgeving in het publiek- en privaatrecht. Tevens wordt de betekenis van zelfregulering en Europese richtlijnen in het onderzoek betrokken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5075
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kusters.pdf553.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.