Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5077
Title: Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?
Authors: Heykant-Berman, S.N. van den
Keywords: WOB
dwangsom
misbruik
belang
beslistermijn
alternatieven
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna genoemd: Wet dwangsom) op 1 oktober 2009 is mogelijk misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna genoemd: WOB) in het voetlicht komen te staan. In deze scriptie onderzoek ik welke mogelijkheden er zijn om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde lid, WOB waarin is bepaald dat een verzoeker bij zijn verzoek geen belang hoeft te stellen. In het onderzoek zijn diverse alternatieven ter voorkoming van misbruik besproken. Er zijn diverse alternatieven die de gevolgen van misbruik van de Wet dwangsom bij WOB-verzoeken kunnen beperken, maar er zijn maar weinig alternatieven die misbruik echt kunnen voorkomen. Er is maar één alternatief die, zonder dat er sprake is van strijd met artikel 3, derde lid, WOB, misbruik van de Wet dwangsom kan voorkomen en dat is het afschaffen van de Wet dwangsom bij WOB-verzoeken. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het niet meer mogelijk is door middel van dwangsommen geld aan de WOB te verdienen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5077
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
heykant-berman.pdf5.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.