Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5078
Title: Paracommercialisme: Wanneer is mededinging oneerlijk?
Authors: Duijn, Marco van
Keywords: paracommercialisme
paracommercieel
Drank- en horecawet
oneerlijke mededinging
horecaverordening
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De Drank- en horecawet is sinds 1991 een instrument dat kan worden ingezet tegen zogenoemde 'ongewenste' of 'oneerlijke' mededinging. Eerst gebeurde dit aan de hand van aan de vergunning te verbinden voorschriften of beperkingen. Vanaf 1 januari 2013 zijn gemeenteraden verplicht een horecaverordening vast te stellen waarin 'oneerlijke mededinging' wordt voorkomen. Deze scriptie onderzoekt aan de hand van de parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en mededingingsrechtelijke argumenten hoe kan worden vastgesteld of de mededinging tussen paracommerciële instellingen en commerciële horecabedrijven eerlijk is en wanneer niet.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5078
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van duijn.pdf357.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.