Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5079
Title: Medische aansprakelijkheid en ziekenhuisinfecties
Authors: Dijk, E.I. van
Keywords: medische aansprakelijkheid
aansprakelijkheidsrecht
gezondheidsrecht
ziekenhuisinfectie
no-fault
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Ziekenhuisinfecties zijn deels vermijdbaar en vormen een toenemende bedreiging voor de patiĆ«ntveiligheid. Het aansprakelijkheidsrecht speelt slechts een beperkte rol bij het voorkomen van vermijdbare schade in de zorg. In dit onderzoek is de onderzoeksvraag: Wanneer is een ziekenhuis aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een ziekenhuisinfectie? Veelal zal de aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor schade door een ziekenhuisinfectie gegrond zijn op een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst voortvloeiende verbintenis (art. 7:446 jo art. 6:74 BW). Daarnaast kan de aansprakelijkheid gegrond worden op onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Het belangrijkste probleem voor de benadeelde om het ziekenhuis succesvol aansprakelijk te stellen voor de schade ten gevolge van een ziekenhuisinfectie is het bewijs van de normschending. Om de benadeelde tegemoet te komen zouden alle ziekenhuisinfecties moeten worden beschouwd als een tekortkoming in de nakoming van een resultaatsverbintenis.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5079
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van dijk.pdf187.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.