Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5080
Title: Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders
Authors: Jong - Boersma, P. de
Keywords: aansprakelijkheid
toezichthouder
financieel
DNB
AFM
Wft
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De aansprakelijkheid van (financiële) toezichthouders staat in toenemende mate in de belangstelling. Door de huidige problemen op de financiële markt lijden personen en bedrijven schade. Als gevolg hiervan hebben onze financiële toezichthouders, DNB en de AFM, steeds vaker te maken met schadeclaims. In juni 2012 is de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM ingevoerd. Deze wet is een gevolg van de angst voor een toenemend aantal claims op financiële toezichthouders en van inter¬nationale -en dan met name Europese- ontwikkelingen op het gebied van financiële toezichthouderaansprakelijkheid. Door de invoering van deze wet zijn DNB en de AFM alleen nog aansprakelijk voor falend toezicht indien met opzet of grove schuld is gehandeld. Wat concreet wijzigt is de norm die wordt gehanteerd bij beoordeling van de aansprakelijkheid. Waar voorheen werd getoetst aan artikel 6:162 BW in combinatie met het Vie d'Or arrest, is nu ook artikel 1:25d Wft van belang. Dit leidt tot een zwaardere toets waarbij de crux zit in de vraag of de toezichthouder zich al dan niet bewust was van de schadelijke gevolgen van zijn gedraging. Samengevat is het gevolg van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM dat de rechter alleen nog in uitzonderlijke gevallen tot aansprakelijkheid van de financiële toezichthouder voor schade als gevolg van falend toezicht kan concluderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5080
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
de jong-boersma.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.