Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5081
Title: Het begrip 'deelgeschil' in de deelgeschilprocedure
Authors: Huizinga, A.
Keywords: deelgeschil
deelgeschilprocedure
letselschade
pre-processueel
voorfase
personenschade
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzocht is welke criteria de rechter in 2012 heeft gehanteerd bij de beoordeling van de vraag of een zaak zich al dan niet leent voor behandeling via de deelgeschilprocedure. Deze procedure heeft haar beslag gekregen in de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in de artikelen 1019w t/m 1019cc. Uit het onderzoek blijkt dat de rechtspraak het begrip 'deelgeschil' conform de bedoelingen van de wetgever invult en daarbij oog heeft voor enerzijds het ruime toepassingsbereik van de procedure en anderzijds de efficiëntie van de regeling goed bewaakt. Ook toont het onderzoek aan dat de rechtspraak grotendeels op één lijn zit op het punt van geschiktheid van een zaak voor de deelgeschilprocedure. Door deze lijn te publiceren wordt hij kenbaar voor partijen en wordt wellicht minder vaak ten onrechte een beroep op de deelgeschilprocedure gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5081
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
huizinga.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.