Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5085
Title: Fiscale rechtsvinding door de Hoge Raad der Nederlanden
Authors: Ruitenbeek, M.A.B.
Keywords: fiscale rechtsvinding
Hoge Raad
fiscale jurisprudentie
Issue Date: 23-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzocht is welke methoden van rechtsvinding de Hoge Raad in fiscale zaken gebruikt en welke rangorde daarin is aan te brengen. Hiertoe is de gehele jaargang 2012 van BNB geanalyseerd (286 arresten). Er is ook gekeken naar onderzoeksresultaten van Geppaart (1965), Snijders (1978), Lubbers (2007) en Niessen (2009). Methoden van rechtsvinding Uit de geanalyseerde arresten zijn de volgende conclusies te trekken: - jurisprudentie (57%) is prominenter geworden als methode van rechtsvinding; - de Hoge Raad argumenteert vaker met doel (24%) en geschiedenis (21%) van de wet; - er is Europese invloed in één op de vijf arresten (20%). Vergeleken met eerdere onderzoeken is de toename van een beroep op de jurisprudentie opvallend. Rangorde De gevonden rangorde sluit aan bij de eerder door Geppaart vastgestelde tendensen: - bij onduidelijke wetstekst en wetsgeschiedenis zijn doel en strekking beslissend; - eerst de wetstekst, dan de historie en doel en strekking van de wet voordat een extensieve of analoge interpretatie aan de orde is. Een nieuwe conclusie is dat Europese jurisprudentie boven Nederlandse jurisprudentie en rechtsbeginselen gaat. Data De onderliggende analyse staat in drie bijlagen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5085
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ruitenbeek.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.